Styrelsen:

Styrelsen i Svenska Togoföreningen

år 2023 ser ut som följer: 


Eva Nilsson, ordförande

evanilson@hotmail.com


Ingela Fransson, vice ordförande

ingela@rusting.se


Joel Zirath, kassör

zirath@gmail.com


Anne-Marie Franklin

annmarie.franklin58@gmail.com


Håkan Franklin

hakan.franklin@gmail.com


Åsa Badel

asafred@hotmail.com


Dag Svensson

dagsvensson94@gmail.com


Kibandu Pello-Esso


Suppleanter:
Margareta Matsson

margareta.matsson@telia.com


Valberedning:

Agneta Widegren Blomberg

awbeng@outlook.com


Lars-Åke Matsson


Ansvarsområden:

Agblé: Eva

Kontakt med Mora folkhögskola: Ann-Marie och Håkan

Webbplats: Joel och Åsa

Skypesammankallande: Ingela

Facebook: Joel och Åsa
Vill du engagera dig i föreningen eller komma i kontakt med någon i styrelsen kan du

höra av dig på
kontakt@togoforeningen.se
eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna direkt.